κρήτη

Δημιουργός: Γιώργος Παν

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Αυτός που δεν αγάπησε έστω και μια ημέρα,
ίντα θα πει πως έκαμε άμα θα 'ρθουν τα γέρα

Δημοσίευση στο stixoi.info: 20-06-2017