Άλλο

Δημιουργός: LA'I'KOS, Γιανννης

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Άλλο δημοσιογραφια
Κι άλλο δημιογραφια
Κι άλλο δημαγωγία

Δημοσιογράφοι κριτές όλων
Σοφοί αλλά μερικοί
Υποκεινουμενοι
Καθοδηγουμενοι

Άλλο η πένα και ο λόγος
Κι άλλο η ευθύνη και η υπογραφή
Κι άλλο η ανευθυνότητα και η κριτική

Δημοσίευση στο stixoi.info: 11-05-2020