Σύνδεση

Εγγραφή

Πλαίσιο χρήσης
111304 Τραγούδια, 255748 Ποιήματα, 28002 Μεταφράσεις, 26571 Αφιερώσεις
 
Love me elsewhere

Δε θέλω να με αγαπάς ως αγαπούν οι άλλοι,
μ’ αγάπην ομοιάζουσαν της αύρας τας ριπάς,
το αίσθημα του έρωτος στιγμήν ως άνθος θάλλει,
εδώ υπάρχει θάνατος, αλλού να μ’ αγαπάς.

Αλλού, και που να σ’ αγαπώ, και που δεν είναι μνήμα
Επάνω, κάτω, εις την γην, τας σφαίρας τας λοιπάς.
Παντού ευρίσκεται, το παν θανάτου είναι κτήμα,
παντού υπάρχει θάνατος• εδώ να μ’ αγαπάς.

Εδώ, εδώ, πριν την ζωὴν ο θάνατος μαράνει
και φθινοπώρου πριν ιδείς ημέρας σκυθρωπάς,
ταχὺτερον ο έρως σου ο μέγας θ’ αποθάνει•
πολύ πριν παύσει ἡ ζωή, θα παύσεις ν’ αγαπάς.

Κι εδώ, κι εδώ θα σ’ αγαπώ κ’ υπό την γην κι επάνω,
και εις θανάτου έρεβος κ’ εις βίου αστραπάς,
δεν είναι χώμα ἡ ψυχή• ποτέ δε θ’ αποθάνω.
Είναι ζωή κι ὁ θάνατος οπόταν αγαπάς.


I don't want you to love me the way the others do,
with a love resembling the bursts of aura,
the feeling of love blooms for a moment like a flower,
there is death here; love me elsewhere.

Elsewhere? Where could I love you? Where's not a tomb?
Up, down, on the earth, on the other spheres.
It's verywhere, everything is property of death.
Death is everywhere; love me here.

Here; here; before death makes life wither
and before you see any dull, autumn days,
your great love will die faster,
long before life ends, you will stop loving.

All here, and here I will love you, under the earth and above,
both in the Erebus of death and the lightnings of life.
Soul is not soil; I will never die.
Even death is life when you love.

Η παραπάνω μετάφραση είναι στο στάδιο της εξέτασης και δεν έχει ελεγχθεί καθόλου η μορφή και η ακρίβειά της