Συμβουλές αναζήτησης στις δημιουργίες φίλων
1. Οι λέξεις κλειδιά να είναι στα ελληνικά, και με σωστή ορθογραφία, αλλιώς τα αποτελέσματα δε θα είναι αξιόπιστα. Ο τονισμός και ο τρόπος γραφής (πεζά ή κεφαλαία) δεν παίζουν ρόλο.
2. Να μη χρησιμοποιείς συνηθισμένες λέξεις, άρθρα, αντωνυμίες κλπ, διότι έτσι κι αλλιώς δε λαμβάνονται υπόψιν στην αναζήτηση. Το μυστικό για αξιόπιστα αποτελέσματα είναι η χρήση λέξεων που είναι ξεχωριστές για τη δημιουργία που ψάχνουμε, π.χ Φωτόνιο.
3. Η αναζήτηση γίνεται στους τίτλους και στα περιεχόμενα των ποιημάτων.