Σύνδεση

Εγγραφή

Πλαίσιο χρήσης
126723 Τραγούδια, 267794 Ποιήματα, 28913 Μεταφράσεις, 26571 Αφιερώσεις
 

Πώς τον αγαπώ      
#1Πώς τον αγαπώ

Στίχοι:
Μουσική:Το `να πόδι του στον ήλιο
τ’ άλλο πόδι στο φεγγάρι
το δικό μου παλληκάρι
λάμα δίκοπη π’ αστράφτει
η ματιά του και μ’ ανάφτει
χίλιοι δεν τον κάνουν ζάφτι
πώς τον αγαπώ

Κάντε τόπο να χορέψει
απ’τη γη ως το φεγγάρι
το δικό μου παλληκάρι
κάντε τόπο να χορέψει
απ’ το ντέρτι να μερέψει
Ο καημός του να στερέψει
πώς τον αγαπώ

Παναγιά μου κάτι πλάτες
πω πω λεβεντιά και χάρη
το δικό μου παλληκάρι
με το χέρι του που απλώνει
το βουνό ξεθεμελιώνει
πώς τον αγαπώ
#2Νέοι στίχοι:
Το `να 'να πόδι του στον ήλιο
τ’ τ' άλλο πόδι στο φεγγάρι φεγγάρι,
το δικό μου παλληκάρι παλικάρι.
λάμα
Λάμα
δίκοπη π’ π' αστράφτει
η ματιά του και μ’ ανάφτει μ' ανάφτει,
χίλιοι δεν τον κάνουν ζάφτι ζάφτι.

Πω πω πω πω πω,
πώς τον αγαπώ αγαπώ!
Πω πω πω πω πω,
πώς τον αγαπώ!

Κάντε τόπο να χορέψει
απ’τη απ' τη γη ως το φεγγάρι φεγγάρι,
το δικό μου παλληκάρι παλικάρι.
κάντε
Κάντε
τόπο να χορέψει
απ’ απ' το ντέρτι να μερέψει μερέψει,
Ο ο καημός του να στερέψει στερέψει.

Πω πω πω πω πω,
πώς τον αγαπώ αγαπώ!
Πω πω πω πω πω,
πώς τον αγαπώ!

Παναγιά μου κάτι πλάτες
πω πω λεβεντιά και χάρη χάρη,
το δικό μου παλληκάρι παλικάρι.
με
Με
το χέρι του που απλώνει
το βουνό ξεθεμελιώνει ξεθεμελιώνει,
μα σαν με κοιτάζει λιώνει.

Πω πω πω πω πω,
πώς τον αγαπώ αγαπώ!
Πω πω πω πω πω,
πώς τον αγαπώ!


Αποδοχή διόρθωσης στίχων

Τελική διαμόρφωση στίχων

Το 'να πόδι του στον ήλιο
τ' άλλο πόδι στο φεγγάρι,
το δικό μου παλικάρι.

Λάμα δίκοπη π' αστράφτει
η ματιά του και μ' ανάφτει,
χίλιοι δεν τον κάνουν ζάφτι.

Πω πω πω πω πω,
πώς τον αγαπώ!
Πω πω πω πω πω,
πώς τον αγαπώ!

Κάντε τόπο να χορέψει
απ' τη γη ως το φεγγάρι,
το δικό μου παλικάρι.

Κάντε τόπο να χορέψει
απ' το ντέρτι να μερέψει,
ο καημός του να στερέψει.

Πω πω πω πω πω,
πώς τον αγαπώ!
Πω πω πω πω πω,
πώς τον αγαπώ!

Παναγιά μου κάτι πλάτες
πω πω λεβεντιά και χάρη,
το δικό μου παλικάρι.

Με το χέρι του που απλώνει
το βουνό ξεθεμελιώνει,
μα σαν με κοιτάζει λιώνει.

Πω πω πω πω πω,
πώς τον αγαπώ!
Πω πω πω πω πω,
πώς τον αγαπώ!
Πρώτη αποστολή: YiouliΔιορθώσεις: Apoya, Απόστολος
Πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις ή στοιχεία που δεν μπορούν να καταγραφούν μέσω της φόρμας
Οι παραπάνω διορθώσεις είναι στο στάδιο της εξέτασης και δεν έχει ελεγχθεί ούτε το περιεχόμενό τους, ούτε η πιθανότητα να μην προτείνουν καμία αλλαγή.