Η σημασία της διατροφής

Δημιουργός: ειδεμή, curious Λαμπρινή Τενεδίου

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Η σημασία της διατροφής 2010

Μηρυκάζω την πενία του πνεύματός μου,αναμασώ τις ίδιες
φτηνές αναπνοές ιδεών,...με ευλαβική προσοχή,απόλυτα συ-
γκεντρωμένη στην ένδεια της πείνας μου για ουσία...
- για ουσιαστικό περιεχόμενο -.
Πεινώ για το φτηνό,το εύπεπτο,...αυτό που ενώ τόσο εύ-
κολα μετουσιώνεται σε ενέργεια ρυπαρή,τόσο δύσκολα ξο-
δεύεται,τόσο δύσκολα καίγεται - αποβάλλεται - ...παραμένει
εντός και συσσωρεύεται κρυμμένο - αθροιστικά -...κάθε φορά
που κατασπαράζω με άπειρη και χυδαία όρεξη το ευτελές,..δε
μεγαλώνει το νου,..παρά μόνον την ανοχή του,..όχι για την έν-
δεια των άλλων... - τότε θα μπορούσε να προσμετρηθεί στις
αρετές ενός καλοπροαίρετου,ή σοφού ανθρώπου,που γνω-
ρίζει σε βάθος τη ματαιότητα των πραγμάτων,..την κρυφή ρί-
ζα της πηγής της...και κατ'επέκταση τη θεραπεία της και προ-
σπαθεί να την...εφαρμόσει,στρέφοντας το σκληρό(ν) της επί-
κρισης,..πρωτίστως στον εαυτό του και...με αφετηρία αυτό τον
χρυσό κανόνα πορεύεται - μα..για τη δική του και μόνον ένδεια..
..κι αυτό ελλοχεύει θάνατο,με μετατρέπει σταδιακά σε κουφάρι
ζών.
Η τροφή είναι φάρμακο - πρέπει - επιβάλλεται να θεραπεύει,
όπου τυχόν υπάρχουν οι ενδείξεις της ασθένειας,ή η προιδέαση
που καταλήγει σ'αυτήν.
Οι προιδεασμοί συνήθως άφθονοι...και ασυμπτωματικοί,περνούν
απαρατήρητοι,μα πάντα πραγματοποιούν την υπόσχεσή τους
- αν δεν προληφθούν εγκαίρως - οδηγώντας σταδιακά στην εκδή-
λωση της ασθένειας και στη χρόνια παγίωσή της,καταλήγοντας
αναπόφευκτα στο μοιραίο,εάν και εφόσον,δεν εφαρμοσθεί η κα-
ταλληλη θεραπεία εμπρόθεσμα.
Ακόμη δε,πιο τραγικό από την απώλεια της ζωής,..η απώλεια της
δημιουργικής διάθεσης για ζωή και το πάσχον πρίσμα που διαμορφώ-
νει,τη στρεβλή διάθεση επικοινωνίας με όσους,ή ό,τι μας περιβάλλει,
ή ακόμη περισσότερο,την κακεντρεχή πρόκληση πανδημίας και με-
τάδοσης...του ιού - ... και του κακού..πνεύματος που εμπεριέχει -
τη μετάθεση,την εξάπλωση του προβλήματος,..της στρεβλής σκέψης
και στάσης ζωής και τις όποιες συνέπειες επισύρει αυτό.
Ό,τι δε με σκοτώνει,δε με κάνει οπωσδήποτε πιο δυνατό,ή τουλά-
χιστον όχι απαραίτητα στην ίδια ζωή,η δύναμη μπορεί να δράσει σε
κάποια άλλη,μα...δε θα είμαι εγώ,αλλά το κομμάτι ενός μελλοντικού
ψηφιδωτού που αναζητά επιμόνως,σχήματα στέρεα να ξεδιπλώσει
τις αποχρώσεις του,στην πραγματική τους διάσταση,ενός τόσο βελ-
τιωμένου εαυτού,σαν να πρόκειται για μιά άλλη ύπαρξη που επωά-
ζεται ακόμη.
Συμπέρασμα: Όχι για να ζει κανείς μόνο,...μα για να ζει με αξιοπρέ-
πεια - σ'αυτό συνίσταται η διαφορά - ...ακόμη κι όταν προσπαθούν να
σου αφαιρέσουν το δικαίωμα.Δημοσίευση στο stixoi.info: 11-03-2020