__δή στον Κ. Μιζοτάκη - Μια πρόχειρη διασκευή

Δημιουργός: Κολοβή Αλεπού, Ε...

https://www.youtube.com/watch?v=5cGjaGUZARw

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Υπότιτλος: ΜΤΣΤΚ ΓΜΣ


Ρουσφέτια, αδιαφάνεια και μίζες με τον τόνο.
Η δύστυχη η χώρα μας ''πούπουλο στον αέρα''.

Εμοίρασες στους Έλληνες τρόμο μαζί με πόνο.
Γιατί είσαι, εσύ, άξιος γιος ανάξιου πατέρα...


Το βλέμμα σου, π' ουδέποτε μου έγινε συνήθεια,
Μοιάζει με βλέμμα του βοδιού που βόσκει στη λιακάδα.

Αναρωτιέμαι εάν καρδιά έχεις μέσα στα στήθια.
Κούλη μου, είναι ανύπαρκτη για σένα η Ελλάδα.


Εσύ πάντα μας έπνιγες μες στων χρεών το ρέμα.
Κι έχεις, διαρκώς, μ' ευρώ λαού γεμάτη την αγκάλη.

Νομίσαμε, για μια στιγμή, αλήθεια σου το ψέμα.
Γεμίσαμε πομφόλυγες επάνω στο κεφάλι...


Καβάλα παν' στην εκκλησιά, Απρίλιος 2020

Δημοσίευση στο stixoi.info: 07-05-2020