αφύπνιση

Δημιουργός: **Ηώς**, Φωτεινή.Α.Κ

https://aggouridaki.blogspot.com/2020/12/blog-post_31.html

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Καλή χρονιά σε ὅλους με καλύτερες συνθήκες Ζωῆς και ἀτομικών δικαιωμάτων..«Ἒρρωσθε κι ευδαιμονεῖτε» καί οὺδείς αυτῶν πτοεῖται
ἀναισθήτων ὴγεμόνων, τῶν καιρῶν μας λαιστρηγόνων
Περιορισμός κατ´οἶκον, για τό πλῆθος των ἀποίκων
δίχως λάβα ἡ φωνή, καταστέλλεται ἡ ὁρμή...

Οὒτως ἂρχεται ὁ Χρόνος, δίχως συν- τροφιά και Μόνος
ἂχ! το τέρας! πως σοῦ μοιάζει! σαν τα μέσα του ἁγιάζει...!

Τό σήμερα και τό αὒριο, ἀπάγκια εἶναι δεμένα
ν´ὁρίζουν τήν πορεία σου, μέσα στά περασμένα
πᾶσα μορφή τῆς Ὕβρεως, ἀντίκτυπος στό Ὅλον
οὶ ἂγοντες και φέροντες τη βόμβα, μεγατόννων....

Ἡ ἀφύπνιση τοῦ πνεῦματος εἶν´ὅλη η Οὐσία
για νά γυρίσει ὁ τροχὸς σ`αὐτήν τήν συγκυρία...Φωτεινή Α.ΚΗ ΦΩΤΌ ΑΠΌ https://gr.pinterest.com/pin/851672979528650572/Δημοσίευση στο stixoi.info: 31-12-2020