της αφέλειας τα θύματα

Δημιουργός: anuya, Diogenees

/ανάμεσα/ σε δύο / εννοεί οτι προφέρεται έτσι κατα το "Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο"

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

[align=center][B][font=Palatino Linotype][color=navy]επικαλούμαι τα πνεύματα των νεκρών αγελάδων
των αδικοσκοτωμένων τα πνεύματα επικαλούμαι
του ώκιμου βασιλικού που το έσχατον αίσχος υπέστη
και έπειτα το εξαφανίσαν και το έρριξαν στα σκουπίδια
όλα καλώ της αφέλειας τα θύματα απο τον Άβελ
το πολυπίκραντο «θά» που αργά τον φονιά θανατώνει
/johuwax/ το όνομα /johuwax/ άπαυστα επικαλούμαι[/align][/B]


(ώς Απρίλιο 2021)

Δημοσίευση στο stixoi.info: 14-05-2021