το πρώτο ψηφίο

Δημιουργός: anuya, Diogenees

17σύλλαβοι δακτυλικοί 6μετροι χωρίς ούτε έναν σπονδείο, νομίζω μόνο 2 ποιήματα έχω σε αυτό το μέτρο

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

σκέτο “1” γράφοντας θέλω μπροστά ενα μηδέν να του βάζω
το έρμο τουλάχιστον να έχει ενα τίποτα για συντροφιάτου
και να του γράφω μ’ αρέσει μικρή μια οριζόντια πατούσα
για να ευσταθεί και το πρωταρχικό πρεπει να έχει μια ρίζα

Δημοσίευση στο stixoi.info: 18-06-2021