Δύο παραμιθια Ψέυτικα

Δημιουργός: Don Al, Αλέξανδρος

2021

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Δύο παραμιθια
Ψέυ-τικα...
Ψέυ-τι-κα...!
Με Ψέμα. μα-γεμέ.. να

Να χω  να πάρω αναπνοή
Ανα-πνό-η...!
Να ζω για να φωνάζω

Να πω δυο ψέματα σωστά
Να πω να μην αλλάξω

Για την αλήθεια ψεύτικα
Να πω πως θα τα αλλάξω

Να ζω στο σήμερα καλά
Στο ψέμα την αλήθεια

Να χω πάρω αναπνοή

Και μια ζωη να φτιάξω
2021 Don al

Δημοσίευση στο stixoi.info: 13-07-2021