Αλληλουχία

Δημιουργός: heardline

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Ἀλληλουχία

Ἡ κότα ἔκανε τ’ ἀβγό καί τό ἀβγό τήν κότα
ἀφοῦ πρώτη τό γέννησε αὐτή νά τό κλωσσήση
νά βγει μικρό κοτόπουλο μέ πούπουλα καί χνῶτα˙
χαζή ἦταν τό τέκνο της ν' ἀφήνει νά ψοφήσει;

Κι' οἱ πρῶτοι πού θά εἴδανε αὐτά τά κουτορνίθια
στά πόδια θά τό βάλανε ἤ θά γέλαγαν σφόδρα
καθότι δέ θά γέμιζαν τό μάτι τους – ἀλήθεια –
καί τά φτερά τους θά 'θελαν νά ἦταν πρίν τη φόδρα.

(Ἦταν ἡ πρώτη κότα τους καί τό κοτόπουλο τους
καί εὐτυχῶς δέ γνώριζαν γιά «μάτια στό τηγάνι»
γιατί ἀλλιῶς θά γίνονταν στά πιάτα φαγητό τους
καί τό ἀβγό τό ἄμοιρο κι' αὐτό θά 'χε πεθάνει).

Το δέντρο τῶν ὑπάρξεών τους δέν εἶναι νοερό
καί ἡ θεώρηση δέν εἶναι μιά τρύπα στό νερό.
Καί τώρα γιά τόν κόκκορα, αὐτός ποιά θέση εἶχε,
πού σίγουρα, ὡς σήμερα, ἀξίωμα κατεῖχε;

Ὁ τύπος ἔσπερνε ωά ὁλοῦθε στό χαρέμι
κι' οἱ κότες κακαρίζανε˙ θυμίζανε Τουρκάλες.
Σάν μάθαινε τό κομπρεσσέρ, πού ἔκανε νά τρέμει
ὅποια τό ἐδοκίμαζε, τό ἔλεγε στίς ἄλλες.

Αὐτός ὁ Μεγαλοπρεπής καί ὅλο τό κοτέτσι
ἤτανε τό παλάτι του –τί μεγαλομανία!
Κότα τόν εἶχε βασιλιᾶ κι' αὐτός γουρουνοπέτσι,
νά τίς γκαστρώσει ἤθελε μ’ ἀδήριτη μανία.

Νά πώς φανήκανε τ’ ἀβγά ἔπειτα ἀπ’ τήν κότα
καί ὄχι ὅπως θά 'θελαν ἀπό τά πρῶτα πρῶτα.
Κι' ἔτσι τό δέντρο ἔγινε τό γενεαλογικό˙
οὐδέν του κόκκορα καί κότας ἄλλο ποιό λογικό.

Μικρό μου κάτσε στά ἀβγά καί τούς γονεῖς σου τίμα
μή καί δέ κάνει κλώσσημα ἡ μανά σου καί τρέχεις
σ’ ἕνα ψυγεῖο –παγωνιά– καί μοῦ γινεῖς τό θύμα
καί τό τηγάνι τό καυτό μέ λάδι δέν ἀντέχεις.

Σημειωτέον, δέ, νά πῶ πώς πρωτοκότα εἶδαν
στήν τηλεόρασή μας δῶ μές στά κακαριλίκια
νά χαχανίζει, κάνοντας «καβάλα» στη σανίδα
μί’ ἄγνωστη κότα σέ ἐμᾶς ὡς τότε –ρεζιλίκια!

Κι' αὐτή ἡ κότα π' ἔφερνε ἀβγό νά τό κλωσσήση,
τί νά 'βγαινε κοτόπουλο νορμάλ μέ τέτοια κάργια,
πού ἀπ’ τά πρῶτα βήματα αὐτό θά 'χε νοσήσει
μ' ἴδια μυαλά τῆς μάνας του, δίχως ἴχνους σ' ἐνάργεια;

Καί θά 'ταν τό ὀξύμωρο γιά τόν Ἀριστοφάνη
πού πῆρε γιά τίς ὄρνιθες τό δεύτερο βραβεῖο,
ἄν γιά τίς κότες τό 'γραφε νά ἤτανε νά πιάνει
τό πρῶτο «καί καλύτερο» σέ ὅλον του τόν βίο.

Δημοσίευση στο stixoi.info: 15-09-2021