πίνω για να παραμηλω

Δημιουργός: Don Al, Αλέξανδρος

Σεπ 2021*

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Δεν πινω εγώ !  για να.. μεθω!
Πίνω για να.. παρά.. μηλω.!
Μα νοιώθω φεύγει πό.. νος

Δε πίνω να! Πάρα... στρατω
Μονο να..! ξαλαφρω..νω.!
Δε πινω  να! Πάρα... μηλω

Να πω για  'να παρά.. πονο!
Μα αυτό και ξαλαφρω..νω.

Την ώρα που.! παρα..στρατω!
Σκοτώνω αυτό. το! πό.. νο

Δημοσίευση στο stixoi.info: 28-09-2021