Συζητηση Στο Νοσοκομειο

Δημιουργός: merlin17254, Γιωργος

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Δέν σάς έξεχάσαμε.
Θά πάμε γιά ένεσούλα
καί ύστερα θά κάνουμε,
μιά ώραία άξονικούλα.

Ίσως, θά μάς χρειασθεί,
γιά νά σωθεί ή ζωούλα,
νά προχωρήσει άμεσα
καί μία έπεμβασούλα

Νά σκέφτεσθε ότι πρόκειται,
γι άπλή περιπετειούλα.
Μά, γιά κάθε ένδεχόμενο,
ΚΑΝΤΕ ΔΙΑΘΗΚΟΥΛΑ....

-------------------------------------

Δημοσίευση στο stixoi.info: 11-01-2022