Ηχοι Τσης Βροχης

Δημιουργός: eclipsi00, Σταυρούλα

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11~Ο1~2022

*~*ΗΧΟΙ ΤΣΗς ΒΡΟΧΗς*~*

" Παραδιδόμαστε στις εύμορφες Ψιxάλες Χαραυγής

Ψιxάλες Κατρακυλού οι σκέψεις

Ήxοι Τσης Βροxής

Δημοσίευση στο stixoi.info: 11-01-2022