Ο Δάσκαλος

Δημιουργός: Skylight, Σταμάτης Βαρσάμος

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Γνώρισα ένα Δάσκαλο που με φωνή διδάσκει,
μα δεν υψώνει τη φωνή, την οδηγεί στα βάθη.
Δεν του αρκεί να μοιραστεί μόνο η πληροφορία,
μα το βαθύ συναίσθημα που κρύβει την ουσία.

Έχει για χρώμα την χροιά, τις λέξεις ζωγραφίζει,
και αποδίδει μουσικά, ό,τι αυτός νομίζει.
Για όργανο έχει τη φωνή, το μέτρο το ενέχει,
και προσπαθεί μ’ υπομονή τη γνώση να παρέχει.

Δύσκολος είμαι μαθητής, κι όμως με υπομένει,
και προσπαθεί με κριτική, ορθή να επεμβαίνει.
Δε του αρκεί η αντιγραφή, θέλει και την ουσία,
και του αρέσει να μιλά, μέσα από μια ιστορία…

Αν το ακούσετε ποτέ… Θα σας μαγέψει,
με τέτοιο τρόπο κι άνεση, που λέει κάθε λέξη.
Δε θα πω το όνομα του άμα δεν μπορέσω,
να ομιλώ όπως αυτός, θα τον εκθέσω…

Μα δεν είν’ πράγμα εύκολο, συνήθειες να αλλάξεις,
το λόγο ή τη σκέψη σου, σε μέτρο να υποτάξεις.
Να της αλλάξεις τον ρυθμό, ειρμό να ‘χουν οι σκέψεις,
ενώ πρέπει παράλληλα, τις λέξεις, να μην μπλέξεις…

Αυτό λοιπόν αναζητώ, θέλω διδασκαλία,
να αποδίδω νόημα κι όχι πληροφορία!
Και Δάσκαλο καλύτερο σ’ αυτό, δε θα γνωρίσω,
έτσι ακούω ό,τι μπορώ κι ό,τι κατανοήσω…

Δημοσίευση στο stixoi.info: 14-06-2022