Όποιος αγγίξει την ψυχή μου

Δημιουργός: koyloykakoselias, ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Όποιος αγγίξει την ψυχή μου

Μετρώ τα λάθη μου
πού κάνω με τα πάθη μου...
Τα βρίσκω πολλά...
σοβαρά και μεγάλα
μα είναι σίγουρο
πώς θα κάνω κι άλλα...
πώς θα κάνω κι άλλα.

Ακούω γύρω μου
πώς πρέπει ν΄αλλάξω
κάποιος άλλος να γίνω
να μην κάνω αυτό, αλλά εκείνο...

Όποιος αγγίξει την ψυχή μου
γίνεται μέρος της ζωής μου
αφήνει σημάδι στην καρδιά μου
και παίρνει θέση στα όνειρά μου.

Ο καθένας νοιάζεται
να αλλάξω εγώ,
όχι γιά εμένα
αλλά για εκείνον
και είναι τα λόγια του,
πικρά σαν κινίνο...
πικρά σαν κινίνο.

Δεν ξέρω άν θα μάθω
να μπορώ να πετώ,
όμως δεν σέρνομαι
δεν γίνομαι ερπετό...
δεν γίνομαι ερπετό.

Όποιος αγγίξει την ψυχή μου
γίνεται μέρος της ζωής μου,
αφήνει σημαδι στην καρδιά μου
και παίρνει θέση στα όνειρά μου.

Την χάρη σε κανένα
δεν πρόκειται να κάνω,
αντί να σέρνομαι
προτιμώ να πεθάνω...
προτιμώ να πεθάνω.

Προτιμώ να είμαι
αληθινός και δυνατός
και την συνείδησή μου
να έχω οδηγό...
να έχω οδηγό.

Όποιος αγγίξει την ψυχή μου
γίνεται μέρος της ζωής μου
αφήνει σημαδι στην καρδιά μου
και παίρνει θέση στα όνειρά μου...
Α-φή-νει-ση-μά-δι-στην-καρ-διά-μου
και-παίρ-νει-θέ-ση-στα-ό-νει-ρά-μου.

Δημοσίευση στο stixoi.info: 12-11-2022