Όλα τελειώνουν κάποια στιγμή

Δημιουργός: koyloykakoselias, ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Όλα τελειώνουν κάποια στιγμή

Μην μού μιλάς άλλο γι΄αγάπη
εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς
για τον καημό μας και το δάκρυ
και για τον πόνο της καρδιάς...
και για τον πόνο της καρδιάς.

Μα η αγάπη αγάπη μου
ποτέ δεν θα χαθεί
κι όσο κυλά το δάκρυ μου
θα έλθει να με βρεί...
κι όσο κυλά το δάκρυ μου
θα έλθει να με βρεί.

Όταν σε χρειάζομαι
εσύ απουσιάζεις
και όταν βιάζομαι
εσύ αργείς...
Δεν πάει άλλο
εγώ να νοιάζομαι
κι εσυ συνέχεια, ν΄αδιαφορείς.

Εγώ σ΄αγάπησα και σ΄αγαπώ
μαζί σου όμως δεν βρίσκω άκρη
τον χρόνο μου σπατάλησα, πώς να στο πώ
κοντά σου γνώρισα πόνο και δάκρυ...
κοντά σου γνώρισα πόνο και δάκρυ.

Μα όλα τελειώνουν
κάποια στιγμή
'οσα μάς πλήγώνουν
μές στην Ζωή...
όσα μάς πληγώνουν
μές στην Ζωή.

Όταν σε χρειάζομαι
εσύ απουσιάζεις
και όταν βιάζομαι
εσύ αργείς...
Δεν πάει άλλο
εγώ να νοιάζομαι
κι εσύ συνέχεια, ν΄αδιαφορείς.

Άλλο δεν αντέχει
η δόλια καρδιά μου
και άδεια μένει
η αγκαλιά μου...
και άδεια μένει
η αγκαλιά μου.

Όσο κι άν κλάψεις
όσο κι άν πονάς
όσο κι άν φωνάζεις
είναι αργά...
όσο κι άν φωνάζεις
είναι αργά.

Όταν σε χρειάζομαι
εσύ απουσιάζεις
και όταν βιάζομαι
εσύ αργείς...
Δεν πάει άλλο
εγώ να νοιάζομαι
κι εσυ συνέχεια, ν΄αδιαφορείς.
Δεν-πά-ει-άλ-λο-ε-γώ-να-νοιά-ζο-μαι
κι-ε-σύ-συ-νέ-χει-α-νά-α-δια-φο-ρείς.

Δημοσίευση στο stixoi.info: 07-03-2023