Κανείς δεν ξέρει

Δημιουργός: koyloykakoselias, ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Κανείς δεν ξέρει...

Για εσένα υπάρχω στην ζωή
και για κανέναν άλλο
και πορευόμαστε μαζί
σε δρόμο πολύ μεγάλο...
σε δρόμο πολύ μεγάλο.

Σ΄όλο τον κόσμο έψαχνα
μα δίπλα μου σε βρήκα
την καρδιά σου άνοιξες
είδα φώς και μπήκα...
είδα φώς και μπήκα.

Κανείς δεν ξέρει στην ζωή
η καρδιά πού θα τον πάει
πού είναι η αδελφή ψυχή
πού αναζητάει.

Σ΄αναζητούσα μακριά
μα ήσουν κοντά μου
με μιά ματιά αναστάτωσες
την δόλια την καρδιά μου...
την δόλια την καρδιά μου.

Κάθε μέρα σ΄έβλεπα
σε είχα συνηθήσει
και για αγάπη έψαχνα
σ΄Ανατολή και Δύση...
σ΄Ανατολή και Δύση.

Κανείς δεν ξέρει στην ζωή
η καρδιά πού θα τον πάει
πού είναι η αδελφή ψυχή
πού αναζητάει.

Κάποια στιγμή άναψες
φώς μές στην καρδιά μου
κι αμέσως εσκοτείνιασε
η δόλια η ματιά μου...
η δόλια η ματιά μου.

Αυτή ήταν η αρχή
για εμάς τους δύο
πού έστειλε ζέστη στην ψυχή
και έδιωξε το κρύο...
και έδιωξε το κρύο.

Κανείς δεν ξέρει στην ζωή
η καρδιά πού θα τον πάει
πού είναι η αδελφή ψυχή
πού αναζητάει...
Πού-εί-ναι-η-α-δελ-φή-ψυ-χή
πού-α-να-ζη-τά-ει.

Δημοσίευση στο stixoi.info: 12-03-2023