Με την χαρά σου χαίρομαι

Δημιουργός: koyloykakoselias, ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Με την χαρά σου χαίρομαι

Όλα είναι δύσκολα
η χαρά μας άν χαθεί
όμως μ΄ένα χαμόγελο
πάλι θα ξαναρθεί...
πάλι θα ξαναρθεί.

Όταν η πλανεύτρα η ζωή
αναποδιές μάς φέρει
βλέπουμε ποιός μάς αγαπά
και μαζί μας υποφέρει...
και μαζί μας υποφέρει.

Με την χαρά σου χαίρομαι
στην λύπη σου λυπάμαι
κοντά σου η ζωή μου είναι γιορτή
μόνο αυτό θυμάμαι.

Παιχνίδια μάς κάνει η ζωή
και πάντα μάς μπερδεύει
άλλα θέλει το μυαλό
και γι άλλα η καρδιά παλεύει...
και γι΄άλλα η καρδιά παλεύει.

Στην ζωή χάνονται πολλά
από πάθη κι από λάθη
όμως ποτέ δεν χάνεται
η αληθινή αγάπη...
όμως ποτέ δεν χάνεται
η αληθινή αγάπη.

Με την χαρά σου χαίρομαι
στην λύπη σου λυπάμαι
κοντά σου η ζωή μου είναι γιορτή
μόνο αυτό θυμάμαι.

Πάντοτε σε σκέπτομαι
και σε θέλει η καρδιά μου
κι όταν μαζί βρισκόμαστε
ειν΄ανείπωτη η χαρά μου...
είν΄ανείπωτη η χαρά μου.

Το γέλιο σου φέρνει χαρά
και μού ανοίγει την καρδιά
ανασταίνει την ψυχή μου
ανάσα και πνοή μου...
ανάσα και πνοή μου.

Με την χαρά σου χαίρομαι
στην λύπη σου λυπάμαι
κοντά σου η ζωή είναι γιορτή
μόνο αυτό θυμάμαι.
Κο-ντά-σου-η-ζω-ή-εί-ναι-γιορ-τή
μό-νο-αυ-τό-θυ-μά-μαι.

Δημοσίευση στο stixoi.info: 11-05-2023