Δεν Σε Πιστευω

Δημιουργός: merlin17254, Γιωργος

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

ΔΕΝ ΣΕ ΠΙΣΤΕΥΩ
-----------------------

Τό χέρι σου μού δίνεις...
τά δάκτυλά μου σφίγγεις.
Στά μάτια μέ κοιτάζεις
καί μέλι πάλι στάζεις..

Καί όμως ,κατά βάθος,
έκείνο σου τό λάθος,
όσο κι άν προσπαθήσω,
δέν θά στό συγχωρήσω.

Τό νοιώθω ότι παλεύεις,
γιά νά μέ κολακεύεις,
μά, κάπου δέν μέ πείθεις,
ότι αύτή σου ή 'άήθης΄',

έπίθεση φιλίας,
ένα είδος 'παρανοίας'
προβάλλει μεταμέλεια
καί ότι ''όλα είναι τέλεια''

Θά κάνω ότι πιστεύω,
παρόλα όσα πρεσβεύω,
αύτό πού έπιδεικνύεις
καί ''έντέχνως'' μού μηνύεις.

Μά, πάντα κατά βάθος,
θά ξέρω ότι είναι λάθος,
μέ έσένα νά άσχολούμαι
καί νά ταλαιπωρούμαι.

.........ΔΕΝ ΣΕ ΠΙΣΤΕΥΩ......

------------------------------------


Δημοσίευση στο stixoi.info: 15-03-2024