בנק העתיד

Την δύσκολη ζωή μου ασφαλή να κάνω
εγώ στην Τράπεζα του Μέλλοντος επάνω
πολύ ολίγα συναλλάγματα θα βγάλω.

Κεφάλαια μεγάλ’ αν έχει αμφιβάλλω
κι άρχισα να φοβούμαι μη στην πρώτη κρίση
εξαφνικά τας πληρωμάς της σταματήσει.


את חיי הקשים אני רוצה להפוך לבטוחים.‏
בבנק העתיד
אני רוצה להשקיע מעט דברי ערך

אינו בטוח שבנק זה בעם הון גדול
והתחלתי לחשוש שבמשבר הראשון
באופן פתאומי לא יעמוד בתשלומיו

GLGGM www.iliosradio.com, Angelo Raphael © 17.02.2011

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info